Sürdürülebilirlik
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Ana Sayfa
Home
Geri Dön
Bugünden geleceği düşünerek kurulan MEDCEM KURULUŞLARI, paydaşlarının memnuniyetini sağlayacak yarınlar için sürdürülebilir hizmet sunmayı, temiz geleceğin inşasında öncü ve örnek olmayı kendisine ilke edinmiştir.

Çalışanlarının ve toplumun refahı için üstlendiği sorumluluğunu yerine getirmekte olan MEDCEM KURULUŞLARI,

  • Çevresel etkilerinin minimize edilmesi,
  • Doğal kaynakların korunması,
  • İklim değişikliği ile mücadeleye destek verilmesi,
  • CO2 salınımının azaltılması,
  • Enerji ve kaynak verimliliğinin sağlanması
gibi temel değerleri doğrultusunda temiz üretim ve faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

MEDCEM ÇİMENTO

Prosesin her aşamasında, en ileri seviyede çevre dostu teknolojiye ve ekipmanlara sahip MEDCEM ÇİMENTO; çevre dostu ürünlerini üretmek için tüm ünitelerinde son teknoloji tozsuzlaştırma sistemleri ile donatılmıştır. Faaliyetinin çevreye etkisini kontrol etmek için üretimin her aşamasını bilgisayar kontrollü sürekli ölçüm sistemleri ile takip etmektedir. Ülkemizdeki çimento fabrikaları arasında en modern, en çevreci fabrika olan MEDCEM ÇİMENTO, gerektiğinde, bu özelliğini korumak için, sektörüne öncü olacak yatırımları gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir.

İklim değişikliği ile mücadele için CO2 salınımının azaltılmasını kendisine misyon edinen MEDCEM ÇİMENTO, atıklardan enerji ve malzeme kazanımına önem vermektedir. Buna yönelik; atıklardan alternatif yakıt elde ederek, fosil yakıt kullanımını azaltıp yenilenemeyen doğal kaynakların korunmasını hedeflemektedir. Enerji verimliliğini gözeterek, mevcut en iyi teknolojilerle donatılan MEDCEM Çimento, diğer çimento fabrikalarına kıyasla çok daha düşük enerji tüketimli ekipmanlarla donatılmıştır. Yenilebilir enerjinin kullanılması hedefiyle, üretimi neticesinde oluşan atık ısıyı, Atık Isı Geri Kazanım Sistemi (WHR) sayesinde enerjiye dönüştürmekte, emisyon azaltımını sağlamakta ve sektörünün çevresel ayak izinin iyileştirilmesine de destek olmaktadır. Ülkemizin sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefi doğrultusunda, yanma gazları içerisindeki çevreye zararlı NOx emisyonlarının giderilmesini sağlamak için Avrupa’ da ve Dünya’ da en çok tercih edilen SNCR (Seçici Katalitik Olmayan Azaltım ) sistemini kullanmaktadır.

MEDCEM ÇİMENTO; üretiminde fark yaratan, minimum yakıt tüketimi, yenilebilir enerji ve çevre dostu katkı malzemeleri kullanımı ile düşük klinker/ çimento oranına sahip, CO2 salınımında azaltımı başaran “yüksek performanslı çevreci çimentosuyla” doğa ve toplum için özel bir yere sahiptir.

MEDCEM PORT

Kurulduğu bölgenin adına uygun bir şekilde yeşil (çevreci) hizmet vermek üzere inşa edilen MEDCEMPORT, sahip olduğu ileri teknoloji ile temiz gelecek için faaliyet göstermektedir. Karayolu araç yoğunluğu, kısıtlı taşıma miktarı ve egzoz gazlarının oluşturacağı çevre kirliliği gibi tüm paydaşlarımızı etkileyen problemlerin azaltılmasında önemli bir misyona sahiptir. MEDCEM PORT, bölgede, diğer rakiplerine ve diğer ulaşım sistemlerine kıyasla daha ekonomik ve daha çevreci olan faaliyeti ile fark yaratmaktadır.

MEDCEM PORT, faaliyet alanına yakın bölgede bulunan, ekolojik önemi olan tüm canlıları korumayı misyonu olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda, deniz ekolojisini korumakla görevli bir birim oluşturarak, ekolojik yaşamın sürdürülebilirliği için desteğini sürdürmektedir.

Gelişmiş teknolojiye sahip Atık Kabul Tesisi ile gelen gemilerin atıklarını alarak bunların deniz kirliliği yaratma potansiyelini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için sintine suyu, slaç, atık yağ (MARPOL Ek-I), pissu (MARPOL Ek-IV), çöp (MARPOL Ek-V) gibi kirletici vasfı yüksek atıkların kabulünü gerçekleştirmektedir.

MEDCEM BETON

MEDCEM BETON, yaygın ağı ile çevreci ve kaliteli hizmetini sürdürmektedir. Tesislerinde çevreci ürünler üretmek için yenilik ve yatırım yapmaktan kaçınmayan MEDCEM BETON, temiz üretimini sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır. Buna yönelik olarak daha çevreci hammaddeler kullanmayı, “Sıfır atıksu” felsefesi ile doğal kaynaklarda tasarrufu, atıkların azaltılması ve geri kazanımını kendisine ilke edinmiştir. Çevreyi, çalışanlarını ve toplumunu korumak için sürekli iyileştirme faaliyetlerine önem vererek daha iyi bir gelecek için faaliyetine özen göstermektedir.

Yöneticisinden çalışanına kadar tüm MEDCEM BETON Ailesi, temiz gelecek için üstüne düşenin farkında faaliyet göstermektedir. Sadece üretiminde değil, satış, lojistik ve diğer hizmetlerinde de birlikte çalıştığı kurum ve kuruluşlara aynı felsefeyi benimsetmektedir.