Sürdürülebilirlik
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Ana Sayfa
Home
Geri Dön
Bugünden geleceği düşünerek kurulan MEDCEM KURULUŞLARI, paydaşlarının memnuniyetini sağlayacak yarınlar için sürdürülebilir hizmet sunmayı, temiz geleceğin inşasında öncü ve örnek olmayı kendisine ilke edinmiştir.
Çalışanlarının ve toplumun refahı için üstlendiği sorumluluğunu yerine getirmekte olan MEDCEM KURULUŞLARI,

Çevresel etkilerinin minimize edilmesi,
Doğal kaynakların korunması,
İklim değişikliği ile mücadeleye destek verilmesi,
CO2 salınımının azaltılması,
Enerji ve kaynak verimliliğinin sağlanması

gibi temel değerleri doğrultusunda temiz üretim ve faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

MEDCEM PORT

Kurulduğu bölgenin adına uygun bir şekilde yeşil (çevreci) hizmet vermek üzere inşa edilen MEDCEMPORT, sahip olduğu ileri teknoloji ile temiz gelecek için faaliyet göstermektedir. Karayolu araç yoğunluğu, kısıtlı taşıma miktarı ve egzoz gazlarının oluşturacağı çevre kirliliği gibi tüm paydaşlarımızı etkileyen problemlerin azaltılmasında önemli bir misyona sahiptir. MEDCEM PORT, bölgede, diğer rakiplerine ve diğer ulaşım sistemlerine kıyasla daha ekonomik ve daha çevreci olan faaliyeti ile fark yaratmaktadır.

MEDCEM PORT, faaliyet alanına yakın bölgede bulunan, ekolojik önemi olan tüm canlıları korumayı misyonu olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda, deniz ekolojisini korumakla görevli bir birim oluşturarak, ekolojik yaşamın sürdürülebilirliği için desteğini sürdürmektedir.

Gelişmiş teknolojiye sahip Atık Kabul Tesisi ile gelen gemilerin atıklarını alarak bunların deniz kirliliği yaratma potansiyelini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için sintine suyu, slaç, atık yağ (MARPOL Ek-I), pissu (MARPOL Ek-IV), çöp (MARPOL Ek-V) gibi kirletici vasfı yüksek atıkların kabulünü gerçekleştirmektedir.