İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği konusunda Medcem Port’ta;

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturulmuştur.
  2. İş sağlığı ve güvenliği alanında amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlenmiştir.
  3. Faaliyetlerimizin sonucu oluşan tehlikelerin ortadan kaldırılması için işlemin yapılması sırasında uygulayan-uygulatan-kontrol eden kişilerin dâhil olduğu çalışma grupları tarafından risk analizleri yapılmakta ve gözden geçirilmektedir.
  4. Tüm personele yönelik olarak yetkili uzman kadrolar tarafından, 6331 Sayılı İş Kanunu’nun Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’ne uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği konulu eğitimler düzenlenmektedir.
  5. İşletmenin tüm faaliyetlerini kapsayan işler için gerekli tüm kişisel korunma ürünleri tedarik edilmekte ve çalışanların bu malzemeleri kullanmaları sağlanmaktadır.
  6. Riskleri henüz kaynağında engellemek amacıyla geliştirici ve iyileştirici çalışmalar yapılmaktadır.
  7. Tüm çalışanların gerekli tüm sağlık kontrolleri periyodik olarak İş Yeri Ortak Sağlık Birimi tarafından takip edilmektedir.
  8. İş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşumunun engellenmesi hedefi ile kaldırma araçlarında ve basınçlı kaplarda periyodik testler yapılmakta, ayrıca gerekli tüm ortamlarda periyodik olarak topraklama, gürültü ölçümleri, hava kalitesi, termal konfor, titreşim, toz ölçümleri test edilmekte ve ölçüm sonuçlarına göre gereklilik durumunda tüm önleyici tedbirler alınmaktadır.
  9. Çalışanların mesleki olarak yeterliliklerinin sağlanması amacı ile mesleki eğitimler organize edilmektedir.
  10. İşletmede İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları kurulmuş olup, bu kurullar her ay rutin olarak toplanmaktadır. Toplantılarda alınan kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

Medcem Port bugün olduğu gibi bundan sonra da İSG sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyetlerinde sürekli gelişim modeline uygun çalışmalar yapmayı ve bu çalışmaları sürdürülebilir kılmayı taahhüt etmektedir.

© 2022 All Rights Reserved.