SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE

Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanır. Yıllarca süren devamlılığın yanı sıra hedeflere ve amaçlara ulaşmada da doğru yolların ve kaynakların kullanılması demektir.

Medcem ailesi, güncel zamandaki büyüme ve kalkınmanın, gelecek kuşakların yaşamlarını ve kaynaklarını tehlikeye atmayan bir perspektif ile düzenlenmesi için üzerine düşen görevlerin farkındadır. Medcem, süreçlerinde tüm yaşam döngüsünü bir bütün olarak düşünmektedir. Bu yaşam döngüsünü oluşturan küresel sistemi, ekolojiyi, ekonomiyi ve enerjiyi korumak için hem toplumsal hem de fiziksel bir vizyon oluşturan Medcem, bu sürdürülebilirlik vizyonunu bütün Grup şirketleri ve çalışanları ile beraber yatırımlarında ve süreçlerinde bir öncelik olarak benimsemiştir.

Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla uygulanan süreçlerimiz;

ATIK YÖNETİMİ

Limanımızda oluşan atıklar üretim süreci kaynaklı olmayıp, bakım faaliyetleri ve ofis faaliyetlerinden (çay odaları, idari ofisler vb.) kaynaklıdır. Limanımızda oluşan atıklar, kaynağında ayrıştırılarak geri kazanıma ve enerji geri kazanımına gönderilmektedir. Bu sayede oluşan atıkların kaynağında minimize edilerek ekonomiye tekrar kazandırılması sağlanmaktadır. Sıfır Atık Yönetim Sistemi sayesinde tüm çalışanlarımız atıkların ekonomiye tekrar kazandırılmasında büyük rol oynamaktadır.

Gelişmiş teknolojiye sahip Atık Kabul Tesisi sayesinde, gelen gemilerin atıklarını alarak bunların deniz kirliliği yaratma potansiyelinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için sintine suyu, slaç, atık yağ (MARPOL Ek-I), pis su (MARPOL Ek-IV), çöp (MARPOL Ek-V) gibi kirletici vasfı yüksek atıkların kabulünü gerçekleştirmektedir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE

Karbon Azaltımı

İklim değişikliği ile mücadele için CO2 salımının azaltılmasını kendisine misyon edinen Medcem Port, enerji verimliliği uygulamaları ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Enerji Verimliliği

Operasyonun her aşamasında kullanılan makine, cihaz ve ekipmanlarda enerji verimliliği yüksek ürünler tercih edilmekte, enerji yönetim sistemi ile tesisteki enerji tüketimi optimum seviyede tutulmaktadır.

Su Yönetimi

Su, yaşamın temel kaynağı olduğu gibi sanayinin de temel kaynaklarından biridir. Su verimliliği nüfus artışı ve iklim değişikliği gibi önemli etkenlerden dolayı son yıllarda giderek daha fazla önem kazanmıştır. Medcem Port, su tüketim noktalarında elektronik kontrol ile su kullanımını minimum düzeyde tutmaktadır.

© 2022 All Rights Reserved.