İnsan Kaynakları

Global faaliyet alanımızda çalışanı en değerli kaynak olarak kabul ettiğimiz, yaptığımız işi iyi olmaktan çok, farklı olmayı amaç edinen, çalışanların motivasyonunu ve şirkete olan bağlılıklarını ön plana taşıyarak, çalışanın eğitim ve gelişiminin sürekliliğini sağlamak ve verimliliği en üst düzeye çıkarıp, nitelikli insan gücü yaratmaya önem vererek, çalışanlarımızla aile olma yolunda ilerlemekteyiz.

Her insanın bir kristal olduğunu savunduğumuz değerlerimizde temel amacımız; “Doğru işe Doğru İnsan “ anlayışı ile kültürümüze ortak olan istihdam ettiğimiz yetenekleri şirketimize kazandırarak bağlılıklarına rehberlik etmektir.

Çalışma kültürümüz olan İnsan odağından hareket ederek, iş birliğine açık, esnek, sürdürülebilir verimliliğe dayalı geleceği okuyabilen bir ekip yapılandırması hedefi ile insan kaynakları süreçlerimizi sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz.


Çalışanlarımızın sürekli öğrenerek verimliliklerini artırmaları için uygulanmakta olan e-learning eğitimleri ile yeteneklerinin geliştirilmesine ve kişisel farkındalık deneyiminin oluşmasında önemli derecede destek sağlamaktayız.

Firmamıza ait güncel açık pozisyonlara buradan ulaşabilirsiniz.